arbeid

Gekwalificeerde mediator

Neem contact met mij op.

Arbeidsbemiddeling

Een conflict op de werkvloer kan uitermate stressvol zijn. Het kan leiden tot verminderde productiviteit, verzuim, demotivatie en soms zelfs ontslag. Snel actie ondernemen kan verdere escalatie voorkomen. Arbeidsmediation kan helpen.

Hoe kan een mediator helpen bij een arbeidsconflict?

Arbeidsconflicten kunnen lang duren en veel kosten, zowel financieel als emotioneel. Arbeidsmediation kan helpen om conflicten snel en doeltreffend op te lossen. Bij arbeidsmediation begeleidt een onpartijdige mediator de betrokken partijen om samen tot een oplossing te komen voor hun conflict. De mediator houdt rekening met de belangen en behoeften van beide partijen. Het doel van arbeidsmediation is om een oplossing te vinden waar beide partijen tevreden mee zijn. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO) kan hier onderdeel van zijn. Arbeidsmediation kan ondermeer helpen bij conflicten over een verstoorde werkrelatie, het verhelderen van wederzijdse verwachtingen en conflicten bij ziekteverzuim.

Arbeidsmediation en een verstoorde werkrelatie

Een prettige sfeer op de werkvloer, tevreden werknemers en werkgevers is het ideaal. Maar dit is niet altijd gegeven. Op de werkvloer komen mensen samen met verschillende omgangsvormen, normen en waarden, werkprocessen en manieren van communiceren. Hoewel hier vaak een positieve bedrijfscultuur uit voortkomt, kunnen er op de werkvloer ook conflicten ontstaan. Conflicten kunnen al ontstaan door kleine veranderingen. Wijzigingen in bijvoorbeeld werkprocessen, inhoudelijke werkzaamheden en de samenstelling van een team kan invloed hebben op de werksfeer en relaties tussen werknemers en werkgevers onder druk zetten. Veranderingen, hoe klein ook, kunnen een grote impact hebben op de werkvloer en kunnen zorgen voor conflicten. Het bespreekbaar maken van verschillen kan soms voldoende zijn om een ruzie op te lossen, maar situaties kunnen ook uitgroeien tot een arbeidsconflict, met alle gevolgen van dien. Het inschakelen van een mediator kan dan helpen om verdere escalatie, zoals langdurig ziekteverzuim, te voorkomen. Met behulp van een mediator kunnen de partijen werken aan relatieherstel, samen werkafspraken maken en de communicatie verbeteren. Bemiddeling kan tijd, geld en energie besparen voor zowel werkgever als werknemer.
Mediation kan ook helpen om samen tot een exitplan te komen wanneer de samenwerking onherstelbaar verstoord is. Een mediator kan dan als neutrale partij de exitgesprekken ondersteunen. Bemiddelingsgesprekken zijn vertrouwelijk en gemaakte afspraken kunnen in onderling overleg vastgelegd worden.

Arbeidsmediation bij ziekteverzuim

Wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om het loon van een zieke werknemer gedurende een bepaalde periode door te betalen en om te zorgen voor re-integratie. Samenwerking tussen werkgever en werknemer hierin is essentieel om herstel en terugkeer in het arbeidsproces succesvol te maken.

Werknemers zijn anderzijds verplicht om actief bij te dragen aan herstel en het opstellen en uitvoeren van een re-integratieplan. Het is van belang om tijdens ziekteverzuim goed te blijven communiceren met elkaar. In bepaalde situaties kan de hulp van een mediator hierbij nuttig zijn.

Er is altijd een oplossing

Bij Triade & Tactiek Mediation bied ik hulp bij het voorkomen en oplossen van conflicten die te maken hebben met ziekteverzuim op het werk. Ik zet mij in voor een gezonde en positieve werkomgeving waarin de belangen van werkgevers en werknemers in balans zijn. Samen werken we aan een oplossing voor het terugdringen van ziekteverzuim en aan de re-integratie van werknemers op de werkvloer.

Scan de code