School

Gekwalificeerde mediator

Neem contact met mij op.

School

De schoolomgeving hoort voor elk kind veilig en ondersteunend te zijn.
Soms verloopt de samenwerking tussen school, kinderen en/of ouders niet optimaal.
Mediation kan dan helpen om dichter tot elkaar te komen.

Schoolmediation

School maakt een lange periode onderdeel uit van het leven van een opgroeiend kind. Tijdens deze periode veranderen kinderen in hun behoeften en wensen. Het kan gebeuren dat tussen kinderen, scholen en ouders verdeeldheid ontstaat over wat het beste is voor het kind.
Wanneer er verdeeldheid bestaat tussen scholen, ouders en/of kinderen kan mediation helpen om de partijen weer dichter bij elkaar te brengen. Een mediator kan helpen om een gezamenlijke oplossing te vinden voor ontstane problemen en de relatie tussen school, leerling en ouders te herstellen. Denk hierbij aan hoog schoolverzuim, een dreigende schorsing of school-leerling relatieherstel. Triade & Tacktiek Mediation kan ook helpen bij escalatie tussen leerlingen. Mediation in een vroege fase zet de belangen van de leerling centraal en kan verdere escalatie voorkomen. Ook in een later stadium kan mediation waardevol zijn, bijvoorbeeld voor bemiddeling tijdens het doorlopen van een formele klachtenprocedure. Wilt u meer weten over schoolmediation, neem dan contact met mij op.

Peermediation

Triade & Tacktiek verzorgt ook trainingen aan leerlingen om te leren omgaan met conflictsituaties op school. Dit wordt peermediation genoemd. Peermediation kan worden toegepast op elk onderwijsniveau.
In deze trainingen staat het aanleren van (aanvullende) vaardigheden om schoolproblemen op te lossen, de-escalerend om te gaan met docenten & medeleerlingen en respectvol communiceren centraal. Het geven van peermediation trainingen verloopt altijd via de onderwijsinstelling. Neem contact met mij op als u meer informatie wenst.

Scan de code