Triade & Tactiek Mediation

Mijn verhaal

Ilkay Taptik

Mediator

Mijn rol als bemiddelaar komt voort uit mijn familiegeschiedenis en heb ik na jaren ervaring en scholing verder uitgebreid tot professioneel MfN mediator. Vanuit mijn mensbeeld heb ik hoor en wederhoor, zelfbeschikking en rechtvaardigheid samengevoegd in mijn visie betreft mediation. Ik geloof dat de meeste oplossingen in de mensen zelf zitten. De uitdaging is vooral om te ontdekken welke bouwstenen er voor de oplossingen nodig zijn zodat eenieder verder kan, samen of alleen. Empowerment is een van de belangrijke waarden die ik uitdraag in mijn werk als mediator zodat de partijen weer grip krijgen op de situatie. Tijdens het mediationtraject bekijken we samen wat daarvoor nodig is.

Mijn visie

De visie van Triade & Tactiek Mediation is dat de meeste oplossingen in de mens zelf zitten. Door het (her-)ontdekken, benutten en bundelen van de krachten wordt het mogelijk gemaakt om samen toe te werken aan een (duurzame) oplossing. Triade & Tactiek Mediation staat voor het creëren en borgen van een veilige en vertrouwde omgeving waarin partijen het gesprek met elkaar aan kunnen gaan onder begeleiding van de mediator.

Oplossingsgericht

Vertrouwde omgeving

Kosten

Wat zijn de tarieven?

Een gesprek kost inclusief BTW 150 euro per uur. Kosten voor overige werkzaamheden in het kader van het traject worden ook per uur berekend, zoals voorbereidingen, gespreksruimte huren en reiskosten (indien elders dan praktijk aan huis) en het vastleggen van de eindafspraken. Een coachingsgesprek kost 75 euro inclusief BTW.

De kosten worden altijd vooraf besproken vervolgens stuur ik de mediationovereenkomst. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Na ondertekening van deze overeenkomst kan het mediationtraject van start gaan. Ik werk niet op toevoegingsbasis.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Het aantal gesprekken dat nodig is hangt af van de situatie. Meestal gaat het om 3-6 gesprekken van 60-90 minuten.

Welke stappen worden ondernomen tijdens mediation?

Bij een mediationtraject wordt, ongeacht het type conflict, meerdere fasen doorlopen.

⦁ Tijdens de startfase wordt het conflict en de achtergronden in kaart gebracht.

⦁ Bij de kernfase worden de onderliggende belangen besproken, worden oplossingen bedacht en afspraken geconcretiseerd.

⦁ Bij de eindfase worden de afspraken vastgelegd wat als basis dient voor de hernieuwde relatie.

Een duurzame oplossing

Als ervaren bemiddelaar faciliteer ik het proces zodat betrokken partijen zelf tot een duurzame oplossing van het conflict kunnen komen, zich gezien en gehoord voelen. Mijn praktijk aan huis biedt een omgeving in een huiselijke sfeer waar ruimte is voor het werken aan een oplossing van het conflict.

Scan de code