(Echt)scheiding

Gekwalificeerde mediator

Neem contact met mij op.

Bij een scheiding is het vanwege emoties moeilijk om de benodigde zaken te regelen.
Mediation kan helpen om samen tot oplossingen te komen.

Scheiding & relatiebreak

Bij een scheiding kan een mediator helpen bij het vinden van overeenstemming en bij het maken van afspraken. Dit gaat bijvoorbeeld over het opstellen van een ouderschapsplan, afspraken over alimentatie en omgangsregelingen, vermogensverdeling en de verdeling van kosten. Ook als u twijfelt over uit elkaar gaan kunnen mediationgesprekken helpen.
Triade & tactiek mediation biedt een omgeving waar beide partijen de ruimte krijgen voor het uiten van emoties, het bespreken van standpunten en wensen. Met de betrokkenen maakt de mediator afspraken voor de toekomst. Mediation is maatwerk; er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke situaties.

Scheiden binnen culturen

Binnen een cultuur kunnen er factoren zijn die meespelen bij een echtscheiding. Denk aan de rol van religie, rituelen, groepsregels, adviezen of bemiddeling door een aangewezen persoon die hoog in de hiërarchie staat. Ook bij het opstellen van ouderschapsplannen en vermogensverdeling kunnen culturele/religieuze regels een rol spelen. Als mediator hou ik rekening met deze culturele en religieuze regels.

Bemiddeling bij scheiding

Mediation is een manier om geschillen op te lossen buiten de reguliere rechtspraak om. Hierbij ondersteunt de mediator de betrokken partijen bij het vinden van een oplossing. De mediator is hierin onafhankelijk en onpartijdig. Bij mediation hebben de betrokken partijen zelf controle over het proces en de uitkomst, in tegenstelling tot de reguliere rechtspraak waarbij een rechter een bindende uitspraak kan doen. Mediation biedt u en uw (ex-)partner de gelegenheid om te praten over de problemen en meningsverschillen die momenteel spelen. Het doel is om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Mediation naast rechtspraak

Mediation kan ingezet worden, ook als uw zaak al bij de rechter loopt. Mediation kan gestart worden op uw eigen verzoek of op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof waar uw zaak loopt. Tijdens de mediation wordt de rechtszaak tijdelijk gepauzeerd. Na mediation kan de rechtszaak worden vervolgd als dat nog nodig is.

Scan de code