Kinderen en scheiding

Gekwalificeerde mediator

Neem contact met mij op.

Omgangsregelingen

Bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn wordt een omgangsregeling opgesteld. Dit is een afspraak tussen de ouders over wanneer en hoe vaak de ouders de kinderen zien. Bij een omgangsregeling staan de belangen van de kinderen voorop. Het doel is om ervoor te zorgen dat beide ouders betrokken blijven bij het leven van hun kinderen en dat de kinderen een goede band blijven houden met beide ouders. Een ​​omgangsregeling opstellen kan moeilijk zijn, vooral als ouders niet meer goed met elkaar communiceren. Mediation kan hulp bieden zodat beide ouders de kans krijgen om hun wensen en belangen te bespreken. Zo kunnen de ouders overeenstemming bereiken over afspraken die het belang van de kinderen dienen en die voor beide ouders uitvoerbaar zijn. Heeft u vragen over het opstellen van een omgangsregeling neem gerust contact op.

Kindgesprekken

Bij een scheiding bieden kindgesprekken een stem aan de kinderen.
Een echtscheiding is een situatie waarin veel verandert voor de kinderen. Kinderen willen loyaal blijven aan beide ouders en de liefde van de ouders blijven ontvangen.
Tijdens kindgesprekken worden de wensen van de kinderen in kaart gebracht. Bij kinderen vanaf 12 jaar zijn kindgesprekken verplicht, maar ook bij jongere kinderen kan het waardevol zijn om hun mening aandacht te geven. Kindgesprekken resulteren in een convenant met een ouderschapsplan en kan bijdragen aan een snellere afhandeling van de scheiding bij de rechtbank. Wilt u meer weten over kindgesprekken? Neem gerust contact met mij op.

Ouderschapsplan

Bij een scheiding bieden kindgesprekken een stem aan de kinderen.
Een omgangsregeling is een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan. Uiteindelijk is het ouderschapsplan een verplicht onderdeel van een scheiding als er kinderen jonger dan 18 jaar betrokken zijn. Een ouderschapsplan omvat verder een weekindeling en de afspraken die ouders en kinderen gemaakt hebben over bijvoorbeeld onderwijs, verzorging, ontwikkeling en omgang met elkaar. Ook worden onderwerpen als hoofdverblijfplaats, overdrachtsmomenten en sport en vrije tijd opgenomen in een ouderschapsplan. Een mediator kan samen met de ouders een ouderschapsplan opstellen wat duidelijk en werkbaar is en bijgesteld kan worden wanneer er iets verandert in de situatie. Wilt u meer weten over het opstellen van een ouderschapsplan? Neem gerust contact met me op. Tijdens kindgesprekken worden de wensen van de kinderen in kaart gebracht. Bij kinderen vanaf 12 jaar zijn kindgesprekken verplicht, maar ook bij jongere kinderen kan het waardevol zijn om hun mening aandacht te geven. Kindgesprekken resulteren in een convenant met een ouderschapsplan en kan bijdragen aan een snellere afhandeling van de scheiding bij de rechtbank. Wilt u meer weten over kindgesprekken? Neem gerust contact met mij op.

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage die de ene ouder betaalt aan de andere. Het bedrag van de alimentatie wordt bepaald op basis van verschillende factoren zoals het inkomen van beide ouders, de zorgverdeling tussen de ouders en, wanneer van toepassing, de leeftijd van de kinderen. Heeft u vragen over alimentatie? Neem gerust contact op.

Familie- en relatiebemiddeling

Conflicten kunnen in iedere relatie voorkomen, bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen of tussen broers en zussen, maar ook tussen vrienden. Deze conflicten variëren van kleine meningsverschillen tot ingewikkelde kwesties. Voorbeelden zijn

⦁ Conflicten over een erfenis of financiën
⦁ Uiteenlopende meningen over opvoeding
⦁ Gebeurtenissen uit het verleden
⦁ Levensgebeurtenissen, zoals overlijden en verhuizingen
⦁ De komst van nieuwe partners in de familie

Triade & Tactiek Mediation kan helpen bij het oplossen van deze conflicten.
Tijdens de gesprekken wordt de communicatie tussen de betrokkenen gefaciliteerd, waardoor emoties, verwachtingen en meningen duidelijker kunnen worden uitgesproken en begrepen. Dit leidt vaak tot meer begrip en acceptatie tussen de betrokkenen en behoud van de relatie.
Wilt u meer weten over relatiebemiddeling, neem dan contact met mij op.

Scan de code