Tarieven

Kosten

Wat zijn de tarieven?

Een gesprek kost inclusief BTW 150 euro per uur. Kosten voor overige werkzaamheden in het kader van het traject worden ook per uur berekend, zoals voorbereidingen, gespreksruimte huren en reiskosten (indien elders dan praktijk aan huis) en het vastleggen van de eindafspraken.

De kosten worden altijd vooraf besproken en gespecificeerd in een mediationovereenkomst. Na ondertekening van deze overeenkomst kan het mediationtraject van start gaan.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Het aantal gesprekken dat nodig is hangt af van de situatie. Meestal gaat het om 3-6 gesprekken van 60-90 minuten.

Zijn de gesprekken vetrouwelijk?

Tijdens alle fasen zijn de gesprekken vertrouwelijk.

Welke stappen worden ondernomen tijdens mediation?

⦁ Tijdens de startfase wordt het conflict en de achtergronden in kaart gebracht.

⦁ Bij de kernfase worden de onderliggende belangen besproken, worden oplossingen bedacht en afspraken geconcretiseerd.

⦁ Bij de eindfase worden de afspraken vastgelegd wat als basis dient voor de hernieuwde relatie.

LAten we kennis maken

Vul het onderstaande formulier in

Scan de code