Wat doet een mediator

Gekwalificeerde mediator

Neem contact met mij op.

Een mediator bij Triade & Tactiek Mediation speelt een hele belangrijke rol bij het helpen oplossen van problemen tussen mensen of groepen die het niet met elkaar eens zijn. Deze deskundige is als een neutrale persoon die niet voor één van de partijen kiest. De mediator helpt iedereen met elkaar te praten, zorgt dat men elkaar beter begrijpt, en helpt een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens kan zijn.

Het is niet de taak van de mediator om te vertellen wat je moet doen of om zelf beslissingen te nemen. In plaats daarvan helpt de mediator de betrokkenen om samen tot een goede oplossing te komen. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle partijen actief meewerken aan een eerlijke en duurzame oplossing, waardoor de kans groter is dat iedereen tevreden is met het eindresultaat.

Bent u op zoek naar een mediator Den Haag? Dan kunt u rekenen op Triade & Tactiek. Ook buiten de regio Den Haag zijn wij natuurlijk actief.

Wat doet een mediator

Wat zijn de taken van een mediator?

Een mediator helpt mensen die ruzie hebben om samen een oplossing te vinden. Dit doet de mediator door ervoor te zorgen dat er goed en duidelijk met elkaar gesproken wordt. De mediator luistert naar iedereen en zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Het is de taak van de mediator om te helpen begrijpen wat het echte probleem is en wat iedereen belangrijk vindt. De mediator helpt ook om nieuwe ideeën te bedenken die ervoor kunnen zorgen dat iedereen het eens wordt. Aan het eind van het gesprek helpt de mediator om alle afspraken op te schrijven. Zo weet iedereen wat er is afgesproken en komen er later geen nieuwe problemen over wat er besloten was.

Mediationproces

Het mediationproces is een gestructureerde aanpak waarbij de mediator de communicatie faciliteert en zorgt voor een veilige omgeving waarin alle partijen zich gehoord voelen. Bij Triade & Tactiek Mediation wordt dit proces zorgvuldig begeleid, waarbij respect voor ieders standpunt centraal staat. Dit proces begint vaak met een mediationovereenkomst, waarin de regels en verwachtingen worden vastgesteld.

Mediationovereenkomst

Een belangrijk onderdeel van het werk van de mediator is het opstellen van een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst bevat de afspraken over hoe het mediationproces zal verlopen. Het document zorgt ervoor dat alle partijen begrijpen wat er van hen verwacht wordt en biedt een duidelijke structuur voor het proces.

Vaststellingsovereenkomst

Naarmate het mediationproces vordert en partijen nader tot elkaar komen, streeft de mediator ernaar om tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Dit is het uiteindelijke akkoord dat de afspraken bevat waartoe alle partijen hebben besloten. Dit document is bindend en markeert het einde van het mediationproces, met een oplossing die door alle betrokkenen wordt gedragen.

Bij Triade & Tactiek Mediation zetten we ons in om het mediationproces begrijpelijk en toegankelijk te maken, zodat u met vertrouwen kunt deelnemen aan de gesprekken en naar een bevredigende oplossing kunt werken. Onze ervaren mediators staan klaar om u door elk stap van het proces te begeleiden met professionaliteit en tact.

Scan de code